Veekavarii Põllu tänaval, 22.02.2021

AS Võru Vesi teavitab veeavariist!

Veekatkestus on Põllu tänaval Räpina mnt ja Piiri tn vahelisel alal 22.02.21 ajavahemikul 11:30-17:30.

Teenuse taastumisel võib esineda vee surve ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab tekkida võivate ebameeldivuste pärast!