Veekatkestus Restu külas, 14.10.2021

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Antsla vallas asuva Restu küla veetöötlusjaama elektrikilbi ümberühendustöödega toimub kuupäeval 14.10.2021 ajavahemikul 10:00–12:00 Restu küla klientidel veekatkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Samuti võib esineda Restu küla veevõrgus seoses eespool nimetatud töödega rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!