Veekatkestus Saverna piirkonnas, 9.09.2019

Seoses veeavarii asukoha otsimisega Saverna külas võib kogu piirkonnas esineda ajutisi vee katkestusi ja vee kvaliteedi kõikumisi.

Seoses sellega palume kõikidel Saverna kinnistu omanikel kontrollida kinnistutel paiknevad veetaristud ning võimalikest leketest või lekke kahtlustest teavitada AS Võru Vesi avariitelefoni 515 0315 või 782 2111.

AS Võru Vesi tegeleb avariikoha otsimisega, avarii likvideeritakse esimesel võimalusel.

AS Võru Vesi vabandab tekkinud ebamugavuste pärast.