Veekatkestus Tsooru külas,23.09.2021

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Antsla vallas asuva Tsooru küla veetöötlusjaama seadmete hooldustöödega toimub kuupäeval 23.09.2021 ajavahemikul 10:00–14:00 Tsooru küla klientidel veekatkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Samuti võib esineda Tsooru küla veevõrgus seoses eespool nimetatud töödega rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!