Sademevesi

Sademeveesüsteemid kuuluvad peamiselt kohalikele omavalitsustele, kes tegelevad nende opereerimise ja arendamisega.

Võru linn kuulub üleujutusohuga piirkondade hulka.