ÜVK taristu

AS Võru Vesi opereerib 01.04.2019 seisuga viies kohalikus omavalitsuses kokku 46 teeninduspiirkonnas, millest enamuses piirkondades on vähemalt üks puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti.

Tabel. AS Võru Vesi teeninduspiirkondade opereeritavad objektid

Jrk
nr

Teenindus-piirkond

Vee-torustik [m]

Kanalisatsiooni-torustik) [m]

Kokku
[m]

Reovee-pumplad
[tk]

Reovee-puhastid
[tk]

RKA

Vee-töötlus

[tk]

Puur-kaev

[tk]

1

Võru linn

59 649

70 450

130 099

38

1

1

2

5

2

Kose alevik

10 755

11 875

22 630

11

0

0

3

3

Meegomäe küla

6500

5470

11 970

3

0

0

0

4

Võrumõisa
küla

215

235

450

1

0

0

0

5

Võlsi
küla

330

443

773

1

0

0

0

6

Navi
küla

3450

0

0

0

0

1

1

7

Väimela alevik

5570

5510

11 080

5

1

1

2

2

8

Parksepa alevik

4335

6825

11 160

3

1

1

1

2

9

Puiga
küla

1760

1495

3255

0

1

1

1

1

10

Orava
küla

2295

2840

5135

3

1

1

1

1

11

Antsla linn (sh Lusti küla)

27953

27727

55680

18

1

1

2

3

12

Kobela alevik

5488

6250

11738

7

0

0

1

2

13

Vana-Antsla alevik

1630

2565

4195

2

1

1

1

1

14

Tsooru
küla

2990

1495

4485

1

1

1

1

1

15

Kraavi
küla

523

910

1433

0

1

0

1

1

16

Sõmerpalu
alevik

2715

2550

5265

2

1

1

1

1

17

Osula
küla

5845

5110

10 955

3

1

1

1

2

18

Järvere
küla

4430

3540

7970

2

2

1

1

3

19

Linnamäe
küla

4170

0

4170

0

0

0

0

1

20

Kurenurme
küla

1270

0

1270

0

0

0

1

1

21

Hänikese
küla

270

0

270

0

0

0

1

1

22

Lasva küla (sh Pässa küla)

5465

3950

9415

2

1

1

2

2

23

Otsa
küla

2080

1490

3570

2

1

1

0

1

24

Kääpa
küla

2760

2480

5240

1

1

1

1

2

25

Tsolgo
küla

1120

305

1425

1

1

0

1

1

26

Pikakannu
küla

106

0

0

0

0

0

0

1

27

Sooküla
küla

635

490

1125

0

1

0

1

1

28

Haanja
küla

2490

2240

4730

1

1

1

0

1

29

Ruusmäe
küla

2035

1970

4005

0

1

1

1

1

30

Kanepi alevik

8293

6980

15273

3

1

1

2

3

31

Soodoma
küla

4593

561

5154

0

1

0

0

1

32

Põlgaste
küla

3536

2330

5866

0

1

1

1

1

33

Hurmi
küla

4850

0

4850

0

0

0

1

1

34

Magari
küla

600

0

600

0

0

0

0

1

35

Kaagvere
küla

750

0

750

0

0

0

0

1

36

Saverna
küla

6705

3190

9895

2

1

1

1

1

37

Maaritsa
küla

2580

2735

5315

1

1

0

1

1

38

Valgjärve
küla

4615

4500

9115

2

1

0

1

1

39

Krootuse
küla

4900

5625

10 525

0

1

1

1

2

40

Ihamaru
küla

2533

895

3428

0

1

0

1

1

41

Kuldre
küla

1946

1383

3329

1

1

1

1

1

42

Pihleni
küla

43

Uue-Antsla
küla

2566

1730

4296

0

1

1

1

1

44

Visela
küla

425

330

755

0

1

0

1

1

45

Vaabina
küla

1010

405

1415

0

1

0

1

1

46

Erastvere
küla

505

325

830

1

1

0

1

1

Kokku:

219 241

199 204

414 889

117

33

22

39

61

*Torustike pikkused on esitatud peatorustike pikkustena, ilma kinnistute ühendustorustike ja kinnistupealsete torustiketa.