Võru linna reoveepuhasti

Võru linna reoveepuhasti

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel rekonstrueeritud Võru linna reoveepuhasti avati piduliku lindilõikamisega 02.09.2011. Reoveepuhasti rekonstrueerimine läks kokku maksma 2,24 miljonit eurot, puhasti projekteeris OÜ Agua Consult Baltic ja selle ehitas valmis AS Koger ja Partnerid, ehitustööde alltöövõtja oli AS Skanska EMV.

Uus puhasti on annuspuhasti (SBR) tüüpi reoveepuhasti, kust ei ole pidevat puhastatud heitvee väljavoolu nagu seda oli vanas puhastis. Puhastusprotsess toimub kahes mahutis tsüklite kaupa. Keskmine puhastustsükkel kestab tavaolukorras 8 tundi. Puhasti töö on automatiseeritud ja võimalik juhtida ka läbi kaugjuhtimissüsteemi väljaspool puhastit. Uus puhasti võimaldab kasutada kõiki reovee puhastusmeetmeid – mehhaaniline, bioloogiline ja keemiline.

Puhasti rekonstrueerimise käigus uuendati eelpuhastushoones asuvad seadmed koos mudatöötlussüsteemidega, ehitati juurde automaatne purgimisseade, kaks uut SBR mahutit (mõlemad 2677m³) ning ringikujuline avariimahuti (2700 m³). Endistest kaheksast eelsettimise mahutist lammutati kuus. Üks allesjäänud rekonstrueeriti ja teine ehitati ümber ühtlustusmahutiks. Neljast settetiigist kaks rekonstrueeriti komposti ladestuväljakuks (ca. 4800 m²) ja komposti järelvalmimise väljakuks (ca. 2700 m²), teised kaks on reservi jäetud.

Reovee puhastusprotsess toimub annuspuhasti aerotankides. Puhastusprotsessi viib läbi aerotankides olev aktiivmuda, mis koosneb paljudest eri liikidest mikroorganismidest. Aktiivmudas toimub mikroorganismide pidev paljunemine ja ka suremine. Et hoida aktiivmuda kontsentratsiooni (ca. 0,5%) nõutaval tasemel, on vajalik pidev aktiivmuda eemaldamine aerotankist. Aktiivmuda pumbatakse aerotankidest settetihendisse, kus see tiheneb väärtuseni ca. 3,0%. Settetihendist pumbatakse muda kruvipressi, kus toimub segunemine polümeeri lahusega (polümeer aitab mudahelvestel moodustada suuremaid nö. flokke, mida on võimalik kruvipressiga eraldada) ja muda tihenemine ca. 20%-ni. Kruvipressist transporditakse veetustatud muda kruvikonveieri abil traktori järelhaagisesse ning muda toimetatakse komposti ladestusväljakule. Väljakul segatakse muda tugiainega (õlgedega) ja moodustatakse kompostimise aunad. Õled hoiavad kompostiauna õhulisena, et oleks tagatud aeroobne komposteerimise protsess. Aunasid tuleb regulaarselt segada. Valmis kompost tõstetakse komposti järelvalmimise väljakule.

Reoveepuhasti on võimeline puhastama reovett koostisega:

BHT7keskmine – 258 mg/l

Hõljuvaine – 200 mg/l

Nüld – 51 mg/l

Püld – 9 mg/l

Purgimisseadmesse on lubatud purgida reovee kogumissetteid koostisega:

BHT7 – <1400 mg/l

Hõljuvaine – 1300 mg/l

Nüld – 75 mg/l

Püld – 15 mg/l

Rasvad – 100 mg/l

Naftasaadused= 1,0 mg/l