ÜVK taristu

AS Võru Vesi opereerib 01.04.2019 seisuga viies kohalikus omavalitsuses kokku 46 teeninduspiirkonnas, millest enamuses piirkondades on vähemalt üks puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti.

Jrk nr

Teeninduspiirkond

Veetorustik [m]

Kanalisatsioonitorustik [m]

Kokku [m]

Reoveepumplad [tk]

Reoveepuhastid [tk]

RKA

Veetöötlus [tk]

Puurkaev [tk]

1

Võru linn

59649

70450

130099

38

1

1

2

5

2

Kose alevik

10755

11875

22630

11

00

3

3

Meegomäe küla

6500

5470

11970

3

000

4

Võrumõisa küla

215

235

450

1

000

5

Võlsi küla

330

443

773

1

000

6

Navi küla

3450

0000

1

1

7

Väimela alevik

5570

5510

11080

5

1

1

2

2

8

Parksepa alevik

4335

6825

11160

3

1

1

1

2

9

Puiga küla

1760

1495

3255

0

1

1

1

1

10

Orava küla

2295

2840

5135

3

1

1

1

1

11

Antsla linn (sh Lusti küla)

27953

27727

55680

18

1

1

2

3

12

Kobela alevik

5488

6250

11738

7

00

1

2

13

Vana-Antsla alevik

1630

2565

4195

2

1

1

1

1

14

Tsooru küla

2990

1495

4485

1

1

1

1

1

15

Kraavi küla

523

910

1433

0

1

0

1

1

16

Sõmerpalu alevik

2715

2550

5265

2

1

1

1

1

17

Osula küla

5845

5110

10955

3

1

1

1

2

18

Järvere küla

4430

3540

7970

2

2

1

1

3

19

Linnamäe küla

4170

0

4170

0000

1

20

Kurenurme küla

1270

0

1270

000

1

1

21

Hänikese küla

270

0

270

000

1

1

22

Lasva küla (sh Pässa küla)

5465

3950

9415

2

1

1

2

2

23

Otsa küla

2080

1490

3570

2

1

1

0

1

24

Kääpa küla

2760

2480

5240

1

1

1

1

2

25

Tsolgo küla

1120

305

1425

1

1

0

1

1

26

Pikakannu küla

106

000000

1

27

Sooküla küla

635

490

1125

0

1

0

1

1

28

Haanja küla

2490

2240

4730

1

1

1

0

1

29

Ruusmäe küla

2035

1970

4005

0

1

1

1

1

30

Kanepi alevik

8293

6980

15273

3

1

1

2

3

31

Soodoma küla

4593

561

5154

0

1

00

1

32

Põlgaste küla

3536

2330

5866

0

1

1

1

1

33

Hurmi küla

4850

0

4850

000

1

1

34

Magari küla

600

0

600

0000

1

35

Kaagvere küla

750

0

750

0000

1

36

Saverna küla

6705

3190

9895

2

1

1

1

1

37

Maaritsa küla

2580

2735

5315

1

1

0

1

1

38

Valgjärve küla

4615

4500

9115

2

1

0

1

1

39

Krootuse küla

4900

5625

10525

0

1

1

1

2

40

Ihamaru küla

2533

895

3428

0

1

0

1

1

41

Kuldre küla

1946

1383

3329

1

1

1

1

1

42

Pihleni küla

43

Uue-Antsla küla

2566

1730

4296

0

1

1

1

1

44

Visela küla

425

330

755

0

1

0

1

1

45

Vaabina küla

1010

405

1415

0

1

0

1

1

46

Erastvere küla

505

325

830

1

1

0

1

1

Kokku:

219241

199204

414889

117

33

22

39

61

*Torustike pikkused on esitatud peatorustike pikkustena, ilma kinnistute ühendustorustike ja kinnistupealsete torustiketa.