Võru Vesi AS pressiteade: Võru reoveepuhati juurdeehitusel peeti sarikapidu

Käesoleva aasta alguses algasid Võru reoveepuhasti laiendamise ehitustööd ning 29. juulil peeti reoveepuhasti juurdeehitusel sarikapidu. Ehitustöid reoveepuhastil teeb RVT Ehitus OÜ ja omanikujärelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt. Ehituse tööprojekti koostas OÜ Aqua Consult Baltic. Ehitustööde raames laiendatakse Võru reoveepuhasti bioloogilise puhastuse protsessi ja mudatöötluse lahendust, et tagada täiendavalt linna ja selle lähiümbrusest kokku kogutava reovee nõuetekohane puhastamine. 2021. aastal ühendati Võru reoveepuhastiga Võrumõisa ja Navi külade endised aianduspiirkonnad ning mitmetel Võru linna tänavatel valmib ühiskanalisatsioon.
Ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. Reoveepuhasti ehitustööde lepingu maksumus on ca 3,96 miljonit eurot.

Käesoleva aasta alguses algasid Võru reoveepuhasti laiendamise ehitustööd ning 29. juulil peeti reoveepuhasti juurdeehitusel sarikapidu. Ehitustöid reoveepuhastil teeb RVT Ehitus OÜ ja omanikujärelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt. Ehituse tööprojekti koostas OÜ Aqua Consult Baltic. Ehitustööde raames laiendatakse Võru reoveepuhasti bioloogilise puhastuse protsessi ja mudatöötluse lahendust, et tagada täiendavalt linna ja selle lähiümbrusest kokku kogutava reovee nõuetekohane puhastamine. 2021. aastal ühendati Võru reoveepuhastiga Võrumõisa ja Navi külade endised aianduspiirkonnad ning mitmetel Võru linna tänavatel valmib ühiskanalisatsioon.

Ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. Reoveepuhasti ehitustööde lepingu maksumus on ca 3,96 miljonit eurot.

Esmane Võru reoveepuhasti võimsusega 26 700 ie-d projekteeriti 1984. aastal ja valmis 1987. aastal. Ie ehk inimekvivalent on reostuskoormuse ühik, ühe ie võib võrdsustada ühe inimesega. Reoveepuhasti eelpuhastuse täiendamine tehti aastatel 1997–2000 kui ehitati puhasti juurde tehnohoone koos võreseadme ja liivapüüduriga ning kuhu oli paigaldatud esimene mudapress.

aastal alustati reoveepuhasti rekonstrueerimisega, mille raames ehitati vana nõukogudeaegse puhasti asemele uus kaasaegne annuspuhasti ning purgimissõlm. Vanast puhastist jäi alles tehnohoone. Puhasti valmis 2011. aasta suvel ja puhasti projekteeritud võimsuseks oli 15 000 ie. 2020. aastal valminud reoveepuhasti laiendamise projekti järgi saab puhasti võimuseks olema 23 000 ie.

Ehitustööd planeeritakse lõpetada 2022. aasta kevade lõpuks.

AS Võru Vesi