Võru Vesi AS pressiteade: Võrumaal said 350 projekti KIK toetuse

Kolm aastat tagasi startinud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu programm on jõudnud lõpusirgele. Seoses eelarve täitumisega lõppes taotluste vastuvõtt käesoleva aasta 20. aprillil.

2018. aastal alanud programmist said esialgu taotlusi esitada üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal elamut, aiamaja ja suvilat omavad eraisikud. Alates eelmise aasta suvest said taotlusi esitada ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal elamut, aiamaja või suvilat omavad eraisikud.

Toetuste eraldamisega tagati inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Tänu KIK-i suurele panusele ja võrukate entusiasmile said Võrumaal 350 kinnistut positiivse rahastamisotsuse eelnimetatud tegevuste elluviimiseks. Põlvamaal said toetuse 83 kinnistut. „Tänan kõiki, kes sellele suurepärasele tulemusele kaasa aitasid ning andsid oma panuse keskkonnahoidu. Hoiame pöialt, et ka 18 Võrumaalt ja 3 Põlvamaalt esitatud ootel olevat taotlust leiaks rahastust,” sõnas AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseprogrammi kogumaht oli 16,3 miljonit eurot, sellest Võrumaale jagus toetusi 1 047 894 euro ja Põlvamaale 240 958 euro ulatuses.

  • Antsla vald 25 toetust 78 496 eurot
  • Rõuge vald 7 toetust 21 934 eurot
  • Setomaa vald 6 toetust 17 456 eurot
  • Võru vald 218 toetust 640 988 eurot
  • Võru linn 94 toetust 289 020 eurot
  • Põlva vald 37 toetust 112 614 eurot
  • Räpina vald 46 toetust 128 344 eurot

 

AS Võru Vesi