WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) seisukoht vee, kanalisatsiooni, hügieeni ja jäätmekäitluse kohta seoses COVID-19 viirusega

WHO on märkinud, et

–        Oluline on sage ja korralik käte hügieen.

–        Tuleks jälgida tervisekaitse juhiseid joogivee ja kanalisatsiooni teenuste pakkumisel. Desinfitseerimine on tõhus meetod.

–        Hetkel puudub igasugune info, et COVID-19 püsiks elus joogivees või kanalisatsioonis. Arvamus põhineb sarnaste viiruste uuringutel.

Märgitud on tegevussoovitused eelnimetatud valdkondade teenusepakkujatele, kuid on rõhutatud, et mingeid erimeetmeid ei pea kasutusele võtma!

 

Info allikas: EVEL (Eesti Vee-ettevõtete Liit) 11.03.2020

AS Võru Vesi