1.jaanuarist kehtib uus käibemaksumäär 22%

Eestis kehtib alates 1. jaanuarist 2024 uus käibemaksumäär 22% senise 20% asemel.

Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtetele. Täpsema info käibemaksumäära muudatuse kohta leiad Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Sellest tulenevalt muutuvad alates 01.01.2024 AS Võru Vesi hinnakirjas käibemaksuga maksustatud teenuste ja kaupade hinnad käibemaksumäära tõusu võrra.

Alates 01.01.2024 kehtivad koos käibemaksuga järgmised veeteenuse hinnad:

 

Kehtiv hind

Hind alates 01.01.2024

eur/m3 KM-ta

eur/m3 KM-ga

eur/m3 KM-ta

eur/m3 KM-ga

Tasu võetud vee eest

1,38

1,66

1,38

1,68

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,23

2,68

2,23

2,72

KOKKU veeteenus

3,61

4,33

3,61

4,40

 

Esimesed arved, kus teenustele ja kaupadele kehtib uus käibemaksumäär, väljastab AS Võru Vesi oma klientidele ja partneritele jaanuaris 2024 tarbitud veeteeteenuse ja jaanuaris osutatud teenustööde eest.

 

AS Võru Vesi