Antsla sai kaasaegse reoveepuhasti

PRESSITEADE

10.11.2020

Antsla sai kaasaegse reoveepuhasti

Antsla linna ääres Oe külas valmis AS Võru Vesi tellimusel uus kaasaegne reoveepuhasti, kus puhastatakse Antsla linna, Lusti küla ja Kobela aleviku reoveed. Tulevikus on planeeritud reoveepuhastisse juhtida lisaks Vana-Antsla aleviku, Uue-Antsla küla ja Kraavi küla reoveed. Tegemist on annuspuhasti tüüpi puhastiga. Reoveepuhastisse ehitati uus tehnohoone, uued SBR-mahutid, mudamahutid, paigaldati mudatöötlusseadmed ning puhastati olemasolevad biotiigid, mis jäävad kasutusse avariimahutitena. Puhasti on ühendatud AS Võru Vesi kaugjuhtimissüsteemiga, läbi mille on võimalik puhastit jälgida ja juhtida ka eemalt.

Antsla linna vana reoveepuhasti oli ehitatud 80-ndatel aastate keskel, osaliselt oli seadmeid uuendatud 2000-ndal aastal.

Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori ärastus, millele hakkasid alates 2019. aastast kehtima piirmäärad, mida olemasoleva reoveepuhasti puhastusprotsessiga oleks keeruline tagada.

Projekti elluviimist alustati juba 2016. aastal tehnoloogilise projekti koostamisega. 2018. aasta juunis otsustas KIK-i nõukogu keskkonnaprogrammi veemajandusprogrammist projekti toetada ning 2019. aastal pärast riigihankeid suurendas KIK toetussummat. Projekti kogumaksumuseks on 1 761 378,24 eurot, millele lisandub käibemaks. KIK toetus sellest on 1 328 161,79 eurot, ülejäänu osa finantseerisid Antsla vald ja AS Võru Vesi.

KIKi projektikoordinaator Indrek Põder tunnustab AS Võru Vesi tegemisi oma piirkonna elanike elukvaliteedi tõstmisel ja looduskeskkonna parandamisel. „Hea meel on teha koostööd ettevõttega, kes läheneb kõikidele projektidele mõtestatult, terviklikult ja ettenägelikult. Aastate jooksul oleme erinevatest rahastusallikatest toetanud ca 19 miljoni euroga Võrumaa veemajandusprojekte, mille tulemusena on puhta joogivee saanud arvestatav hulk inimesi,“ sõnab Põder.

Olemasoleva amortiseerunud ja nõuetele mittevastava reoveepuhasti asemele projekteeris Keskkond ja Partnerid OÜ kehtivatele keskkonnanormidele vastav puhasti. Tööprojekti ekspertiisi tegi Infragate Eesti AS. Ehitustöid teostas peatöövõtjana konsortsium Schöttli Keskkonnatehnika AS ja OÜ A.K. Montage. Omanikujärelevalvet teostas OÜ Keskkonnaprojekt.

Lisaks ehitati samaaegselt KIK-i kaasfinantseerimisel välja Kobela aleviku ja Antsla linna vaheline survekanalisatsioonitorustik, mille maksumuseks on 208 450 eurot, millest KIK rahastab ca 67%.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

AS Võru Vesi