AS Võru Vesi jätkab päikeseparkide rajamist

AS Võru Vesi allkirjastas Allika veehaarde päikesepargi projekteerimise ehituslepingu. Lepingu kohaselt hanke võitnud E-Systems OÜ projekteerib ja ehitab käesoleva aasta suvel Võru linnas asuva veehaarde juurde 15 kW päikesepargi.

Aastal 2020 rajati Võru reoveepuhasti ja kontori, Võrusoo veetöötlusjaama ja Antsla reoveepuhasti juurde kolm päikeseparki, koguvõimsusega 170 kW.

Ettevõte plaanib järgnevatel aastatel ehitada iga-aastaselt vähemalt ühe päikesepargi reoveepuhasti või veetöötlusjaama juurde oma teeninduspiirkondades.

AS Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates on antud investeeringud ettevõtte panus keskkonnahoidu ning osaline leevendus kiire energiakulu kasvu ajastul.

AS Võru Vesi tegutseb Võru linnas, Antsla, Kanepi, Rõuge ja Võru valla, kokku 51 tegevuspiirkonnas

 

AS Võru Vesi