AS Võru Vesi osanike ring laieneb

AS Võru Vesi osanike ring laieneb

 

AS Võru Vesi üldkoosolek otsustas eelmisel nädalal kaasata uue aktsionärina Rõuge valda. Vee-ettevõte emiteerib Rõuge vallale 33 aktsiat ning Rõuge vald teeb mitterahalise sissemakse ja annab aktsiaseltsile üle Haanja ja Ruusmäe külade vee- ja kanalisatsioonirajatised ning sellega seotud varad.

Tegevuspiirkondade laienemise ja ettevõtte kasvamisega soovitakse saavutada mastaabiefekti, optimeerida juhtimiskulusid, kasutada keskset raamatupidamist ning luua suuremad võimalused tööjõu spetsialiseerumiseks, tagades sellega rajatiste ja ehitiste nõuetekohase hoolduse. Suuremal ettevõttel on paremad võimalused omada spetsiaalseid masinaid ja seadmeid ning neid ka intensiivsemalt kasutada. Lisaks sellele kasvab ettevõtte finantsvõimekus ning aktsiaseltsil on võimalik saada soodsamatel tingimustel laenu ja toetust. Samuti on suurematel ettevõtetel võimalik avalike hangetega saavutada madalamad ühikuhinnad. Saavutatud madalamate kuludega, saab vee-ettevõte pakkuda tarbijatele soodsamat veeteenuse hinda.

Peale Rõuge Vallavolikogu ja AS Võru Vesi üldkoosoleku otsuste elluviimist on aktsiaseltsi omanikeks viis omavalitsust Võrumaalt ja Põlvamaalt.

Varasemate omavalitsuste ja üldkoosoleku otsuste elluviimise järel kuulub Võru linnale 62,6%, Antsla vallale 10,0%  Kanepi vallale 7,7 % Rõuge vallale 0,8% ja Võru vallale 18,9 % ettevõtte aktsiaid.

 

AS Võru Vesi