Avaldus täiendava veearvesti taotlemiseks

Palun paigaldada täiendav veearvesti. Garanteerin tasu veearvesti ja veearvesti taatlemise, vahetamise ning välja vahetamisega (kui veearvesti ei läbi enam taatlust) seonduvate kulude eest vastavalt AS Võru Vesi hinnakirjale AS Võru Vesi poolt esitatud arvete alusel.

  Kinnistu omaniku nimi, ettevõtte või volitatud esindaja nimi*

  Aadress - tänav, maja nr, postiindeks, linn/vald/maakond*

  Telefon*

  E-posti aadress

  Täiendava veearvesti vajadus on:*

  Mõõta ühisveevärgist võetud vett, mida ei juhita ühiskanalisatsioonMõõta kliendi salvkaevust, puurkaevust vms võetud vett, mis juhitakse ühiskanalisatsiooniMuu

  Muu