Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks

  Palun lõpetada teenusleping nr*

  Aadressil*

  Alates (kuupäev)*

  Veearvesti näit teenuslepingu lõpetamise hetkel on*

  Tasu garanteerin veearvesti näiduni*

  Kinnistu omaniku nimi, firma ja/või volitatud esindaja nimi*

  Kontakttelefon*

  E-Mail