Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks

  1. Kinnistu aadress*
  (tänav / maja / asula / postiindeks)

  2. Kinnistu omanik*
  (ees ja -perekonnanimi / ettevõtte)

  3. Teenuslepingu sõlmija kontaktandmed:

  Ees- ja perekonnanimi*

  Aadress*

  Telefon*

  E-mail*

  Isikukood / reg.kood*

  Ettevõtte/korteriühistu esindaja nimi

  4. Soovin sõlmida teenuslepingut*

  veevarustuse teenuse tarbimiseksreovee ärajuhtimise teenuse tarbimisekssademevee juhtimiseks reoveesüsteemisademevee juhtimiseks sademeveesüsteemi

  5. Teenuslepingu sõlmimise põhjus*

  uus liituminetäiendav liitumineomaniku vahetusvee-ettevõtja vahetusmuu

  Fikseeritud veearvesti näit

  6. Veeteenuse arve*

  PaberilE-Postile

  7. Teenuslepingu allkirjastamine*

  soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal

   

  Teenuslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • Käesolev avaldus
  • Teostusmõõdistus (uuel liitujal)