Avaldus veearvesti erakorraliseks taatlemiseks

Palun enne taatlustähtaja lõppemist välja vahetada ja kontrollida veearvesti korrasolekut. Kui veearvesti kontrollimise tulemusena selgub, et veearvesti täpsus vastab nõuetele, garanteerin Teie poolt esitatud veearvesti erakorralise taatlemise arve tasumise vastavalt teenustööde hinnakirjale.

    Kliendilepingu number*

    Kinnistu omaniku nimi, ettevõtte või volitatud esindaja nimi*

    Aadress - tänav, maja nr, postiindeks, linn/vald/maakond*

    Telefon*

    E-posti aadress