Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

  Liituva kinnistu aadress (tänav / maja–korter / linn / postiindeks) *

  Kinnistu omanik (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)*

  Kinnistu omaniku isikukood/registrikood*

  Kontaktisiku nimi*

  Kontaktisiku postiaadress*

  Telefon*

  E-post*

  Liitumine*

  ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsioonigaSademeveesüsteemiga

  Liitumislepingu allkirjastamine

  soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal

  Märkused

  LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

  Käesolev avaldus

  Kooskõlastatud liitumise ehitusprojekt