Kreutzwaldi tänava vee- ja soojamajanduse trassiehitus kui väljakutse koostööle

15.Novembril allkirjastati hankeleping riigihanke “Võru linna, Kesklinna piirkonna vee-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja kaugküttesüsteemide projekteerimine ja ehitus” osa 1 (Kreutzwaldi tn) AS Võru Vesi, Võru Linnavalitsuse ja Aigren OÜ vahel annab ametliku stardi järgmise aasta Võru linna ühe olulisema ehitusobjekti projekteerimisele ning ehitamisele.

Ühe liiklustihedama linnatänava alla jäävate kommunikatsioonide uuendamise projekti maksumus on üle 3,1 miljoni €, millest omaosalused kokku 1,16 miljonit €. Edasiseks perspektiiviks on kohalikul omavalitsusel rekonstrueerida antud tänavalõigul ( Kreutzwaldi tänaval Roosi tänava ja Petseri tänava vaheline lõik) kõnniteed ning sellega anda korrastatud ja tänapäevalik kasutus jalgsiliiklusele.

Asjaolude soodsal kulgemisel plaanime järgmise aasta kevadel koheselt kütteperioodi lõppedes alustada Kreutzwaldi tänaval 1700-meetrise pikkusega vee- ja kanalitrassi renoveerimisega. Paralleelselt teostab AS Võru Soojus 800 meetri ulatuses kaugküttetrassi ehitustöid. Võru linna sooviks on samaaegselt rajada 1050 meetri ulatuses sadevete drenaaži süsteem, mille puudumine annab end tunda iga suurema sajuga eelpoolnimetatud tänaval.

Kirjeldatud tööde maht on suur, millest tulenevalt objekti üleandmise tähtaeg on märts 2014.Tõenäoliselt toimub seetõttu järgmisel suvel linnas ka liikluses ümberkorraldusi, kuid täpsema plaani pakub välja juba töövõtja linnavalitsuse heakskiidul.