Pressiteade – Eesti vee-ettevõtted korraldavad nutikate veearvestite ostuks ühishanke

Pressiteade

3. august 2015

 Eesti vee-ettevõtted korraldavad nutikate veearvestite ostuks ühishanke

 

21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu (EVEL) kuuluvat vee-ettevõtet kuulutasid uue põlvkonna nutikate veearvestite ühisostuks välja riigihanke.Hanke volitatud esindajaks on AS Matsalu Veevärk, projektijuhiks EVEL ning riigihankega seotud toiminguid teostab Hankepartner OÜ.

“Riigihanke eesmärgiks on osta uue põlvkonna nutikad veearvestid, mis võimaldavad olemasolevat joogivee taristut paremini ja kiiremini jälgida ning seeläbi parendada ka süsteemi hooldamist, töökindlust ning ressursikasutust,“ ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek. „Tänu uue põlvkonna veearvestite paigaldamisele on võimalik varasemast oluliselt täpsemalt mõõta tarbitud veekoguseid, reageerida kiiremini veeleketele, torulõhkemistele ja samuti paremini auditeerida kasutatud ressursse – paraneb veevarustussüsteemi jätkusuutlikkus.“

Hans Liibeki sõnul võimaldab arvestite tööpõhimõte salvestatud andmete automaatset edastamist ja kauglugemist raadioside teel vähemalt 50 meetri raadiusega „sõida mööda“ meetodil, mis on oluliselt mugavam ka tarbijatele: pole vaja enam igakuiselt andmeid edastada – vähem tüli ja meelespidamist.

EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees lisas, et uue põlvkonna arvestite oodatav eluiga on vähemalt 12 aastat, mis on kordades pikem vanema põlvkonna mehhaanilistest arvestitest.

„Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) selle aasta töökavas on mõõteseaduse muutmine, millega koos kaalutakse muuhulgas külma vee arvestite kordustaatlemise tähtaegade muutmist, mis on hetkel kehtiva normi alusel 2 aastat olenemata arvesti tüübist ja kvaliteedist,“ sõnas Vahur Tarkmees. „Lühikese tähtajaga kordustaatluse peamiseks põhjuseks on MKM toonud veearvestite ja joogivee kehva kvaliteedi, EVELi arvates on need hirmud ajast ja arust.“

Ühishankega soetatavate uue põlvkonna arvestite töökindlus võimaldaks Vahur Tarkmehe sõnul kordustaatlemise tähtaja nihutada vähemalt viiele-kuuele, kui mitte isegi kümnele aastale. „EVEL on kordustaatluse tähtaja pikendamist taotlenud juba aastaid, sest joogivee kvaliteet on Eesti enamasti väga hea ning arvestite töökindlus suurenenud,“ selgitas Vahur Tarkmees. „Käesoleva ühishankega loodame MKMi julgustada kordustaatluse tähtaegasid viivitamata pikendama kuna sedavõrd suures mahus kvaliteetsete arvestite 2-aastane kordustaatluse nõude jätkumine oleks suur ressursiraiskamine ning innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtu tõrjumine.“

Eeldatavasti septembris lõppeva riigihanke tulemusel sõlmib iga vee-ettevõte eduka pakkujaga hankelepingu kindlaksmääratud arvu arvestite ostmiseks pakkumuses toodud hinnaga. AS Matsalu Veevärk sõlmib lisaks hankelepingule ka raamlepingu, mille alusel on hankijatel võimalik 4 aasta jooksul osta arvesteid täiendavalt. Riigihankes pakutud seadmete ühikhinnad fikseeritakse raamlepingus piirhindadena ning järgnevate tellimuste puhul ei ole pakkujal õigus küsida toodete eest kõrgemat hinda. Esimese tellimuse eeldatavaks mahuks on 25 333 veearvestit koos nutiseadmetega.

Riigihankega ostetavaid seadmeid finantseeritakse EL Ühtekuuluvusfondist 85% ulatuses. Ettevõtete omafinantseering on 15%. ELi toetusega soodustatakse tõmbekeskustest väljaspool kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutamist ning parandatakse seeläbi piirkondade konkurentsivõimet. Riigihanke maksumus selgub pärast hankelepingute sõlmimist.

 

Hankes osalevad Emajõe Veevärk AS; Järve Biopuhastus OÜ; Kadrina Soojus AS; Kohila Maja OÜ; Kose Vesi OÜ; Kuremaa ENVEKO AS; Kärdla Veevärk AS; Matsalu Veevärk AS; Paide Vesi AS; Põlva Vesi AS; Põltsamaa Varahalduse OÜ; Rakvere Vesi AS; Rapla Vesi AS; Saku Maja AS; Sillamäe Veevärk AS; Strantum OÜ; Tartu Veevärk AS; Valga Vesi AS; Viimsi Vesi AS; Viljandi Veevärk AS; Võru Vesi AS.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 43 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

 Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige

Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee