Rahvakoosolek Järveres!

Projekti “Järvere vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine” elluviimise teemadel.

AEG ja KOHT: 23. märtsil kell 17:30 – 18:30,  Järvere küla Seltsimajas.

Lisainfo: Sõmerpalu Vallavalitsus, ENE KERGE tel. 5299550