Teade plaanilistest töödest Järvere külas, 28.09.2022

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Võru vallas asuva  Järvere küla puurkaev-pumpla elektrikatkestusega toimub kuupäeval 28.09.2022 ajavahemikul kell 09:30 – 12:15 Järvere küla klientidel veekatkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Järvere küla veevõrgus võib seoses eespool nimetatud töödega esineda rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!