Teade plaanilistest töödest Vana- Antsla veepumplas kuupäevadel 25.04.2024, 29.04.2024 ja 30.04.2024

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Antsla vallas asuva Vana-Antsla küla veetöötlusjaama puurkaevu remonditöödega toimub kuupäeval 25.04.2024 ajavahemikul kell 09:00-14:00, kuupäeval 29.04.2024 ajavahemikul 11:00-18:00 ja kuupäeval 30.04.2024 ajavahemikul kell 09:00-17:00 Vana-Antsla küla klientidel veekatkestus. Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda elektrikatkestuse ajaks veesõlmest kraanid. Vana-Antsla küla veevõrgus võib seoses eespool nimetatud töödega esineda rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!