Vee tn reoveepumpla rekonstrueerimistööd on valmis

 

Vee tn reoveepumpla rekonstrueerimistööd on valmis

AS Võru Vesi korraldas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Võru linna veemajandusprojekt“ raames 2011. aastal riigihanke „Võru linna Vee tn reoveepumpla rekonstrueerimine“ töövõtja leidmiseks projekteerimis– ja ehitustöödele. Riigihanke pakkumuste esitamise tähtajaks 30.09.2011 laekus kaks pakkumust, mõlemad olid ühispakkumused. Edukaks tunnistatud ühispakkumise esitanud konsortsiumiga Teede REV–2 AS, Taskar OÜ ja Tekton OÜ sõlmiti 09.11.2011 FIDIC lepingutingimustel hankeleping.

Vee tn reoveepumplasse, asukohaga Vee 10, kogutakse kokku Võru kesklinna piirkonna reoveed. Keskmiselt pumbatakse edasi Kooli tn kanalisatsioonikollektorisse ca 400 m3 reovett ööpäevas. Reoveepumpla rekonstrueerimise käigus vahetati välja torustikud, pumbad, ventilatsioonisüsteem, elektripaigaldis ja automaatika, paigaldati võrepress. Pumpla hoone soojustati, vahetati välja katusekate, rajati hooldustee ja piirdeaed. Pumpla ühildati Ringtee 10 kontoris asuva kaugjuhtimiskeskusega, kust on võimalik pumpla tööd jälgida ja seadistust muuta.

Reoveepumpla rekonstrueerimistööd on tähtaegselt 27.11.2012 lõpule viidud ja vastuvõtuakt inseneri poolt väljastatud. Ehituse omanikujärelevalvet teostas Infragate Eesti AS. Ehitustööde maksumus kokku oli 252 691 eurot ilma käibemaksuta, millest Ühtekuuluvusfondi toetus ca 84%.