Veeavarii Põlgaste külas, 28.09.2023

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Kanepi vallas Põlgaste külas veeavarii likvideerimisega toimub kuupäeval 28.09.2023 ajavahemikul 10:40–13:00 Põlgaste küla Roosi tn 8, Mäe kinnistu, Marguse kinnistu, Perve kinnistu, Oru kinnistu, Künka kinnistu ja Valli kinnistu klientidel veekatkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Samuti võib esineda Põlgaste küla veevõrgus seoses eespool nimetatud töödega rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!