Veekatkestus Kraavi küla ühisveevärgis!

Neljapäeval 13.10.2016 kell 9:00-12:00 on Kraavi küla ühisveevärgis veekatkestus seoses puurkaev-pumpla juures veetorustiku ümberehitus töödega