Veekatkestus Kuldre külas, 01.05.2024

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Antsla vallas asuva Kuldre küla veetöötlusjaama toitekaabli ühendamisega elektrikilpi toimub kuupäeval 01.05.2024 ajavahemikul kell 00:00-01:00 Kuldre küla klientidel veekatkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda elektrikatkestuse ajaks veesõlmest kraanid.

Kuldre küla veevõrgus võib seoses eespool nimetatud töödega esineda rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!