Veekatkestus Kurenurme külas, 25.11.2022

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Võru vallas asuva Kurenurme küla veepumpla remonditöödega toimub 25.11.2022 ajavahemikul 12:00–17:00 Kurenurme küla klientidel veeteenuse katkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Kurenurme küla veevõrgus võib seoses eespool nimetatud töödega esineda rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!