AS Võru Vesi pressiteade: Valmis Kääpa küla uus reoveepuhasti

2021. aasta keskel tegi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsuse toetada AS-i Võru Vesi poolt esitatud projekti rahastamise taotlust, mille eesmärgiks oli Võru vallas Kääpa külas asuva amortiseerunud reoveepuhasti asemele uue puhasti projekteerimine ja ehitamine.

Reoveepuhasti projekteerimistöödega alustati pärast riigihanke läbiviimist 2022. aasta alguses, kevadel alustati ehitustöödega. Projekteerimistöid teostas Keskkond & Partnerid OÜ ning ehitustööde peatöövõtja oli Wesico Project OÜ. Ehitustööd valmisid selle aasta oktoobris.

Vana puhasti kõrvale rajati uus kaasaegne annustüüpi (SBR) reoveepuhasti võimsusega 280 ie. Reoveepuhastis puhastatakse küla elanikelt, asutustelt ja koolilt kokku kogutud reoveed.

Omanikujärelevalvet teostas projekterimis-ehitustöödele Korbovek OÜ.

Projekti kogumaksumuseks kokku on 345 293 eurot, millele lisandub käibemaks. KIK finantseeris projekti 172 646,50 euroga (50,00% projekti kuludest). Projekti aitas ellu viia Võru vald, kes tagas projekti omaosaluse finantseerimise.

AS Võru Vesi omanikeks on viis kohalikku omavalitsust. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

 

AS Võru Vesi