AS Võru Vesi müüb enampakkumisel kaks kinnistut

Enampakkumisel on AS-ile Võru Vesi kuuluvad kinnistud Võru linnas ja vallas:

Karikakra 27, Võru vald. Kinnistu registriosa nr 2808041, katastritunnus 91804:003:0396, pindala 2355 m2 (sihtotstarve: 100% tootmismaa).

Kinnistule on tehtud hindamine. Võru vallale on tehtud ettepanek uues üldplaneeringus määrata maa sihtotstarbeks elamumaa. Kinnistul asub endine puurkaev-pumpla. Puurkaevu likvideerib AS Võru Vesi enda kuludega enne kinnistu müüki.

Kinnistuga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks võtta ühendust marko.tolga@voruvesi.ee või 520 0708. Müüja eeldab, et pakkumise teinud ostja on kinnistuga eelnevalt tutvunud, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Tutvu enampakkumise tingimustega ja vaata pilte kinnistust SIIN.

Veskioja 18, Võru linn. Kinnistu registriosa nr 2557041, katastritunnus 91901:014:0048, pindala 1226 m2 (sihtotstarve: 50% tootmismaa, 50% elamumaa).

Kinnistule on tehtud hindamine. Kinnistul asub endine reoveepuhasti, mis ei ole olnud töös alates 2003. aastast.

Kinnistuga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks võtta ühendust marko.tolga@voruvesi.ee või 520 0708. Müüja eeldab, et pakkumise teinud ostja on kinnistuga eelnevalt tutvunud. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Tutvu enampakkumise tingimustega ja vaata pilte kinnistust SIIN.