Juhtimine

AS Võru Vesi juhindub oma tegevuses põhikirjast ja aktsionäride lepingust.

1. juunil 2004 võõrandati aktsionäride lepinguga Antsla vallale 20 AS Võru Vesi aktsiat seoses Ühtekuuluvusfondist tagastamatu abiraha taotlemisega.

AS Võru Vesi teeninduspiirkonnad on:

 • Võru linn
 • Võru Vald (v.a endised Vastseliina valla piirkonnad)
 • Antsla vald
 • Kanepi vald
 • Rõuge vald (Haanja ja Ruusmäe külad)

Ettevõtte stuktuur alates 01.02.2019

AS Võru Vesi juhatusse kuulub alates 27.12.2017 Juri Gotmans.

AS Võru Vesi nõukogu koosseis alates 17.06.2019:

 • nõukogu esimees – Aavo Hummal
 • nõukogu liige  – Andrus Seeme
 • nõukogu liige – Ene Liivamägi
 • nõukogu liige – Georg Ruuda
 • nõukogu liige – Kurmet Müürsepp
 • nõukogu liige – Tõnu Jõgi

TEADE
03.02.2021

18. novembril 2020 aastal allkirjastati ühinemisleping, millega ühendati AS Võru Vesi, OÜ Võru valla Veevärk, OÜ Orava Teenus, OÜ Saverna Teenus ja OÜ Kanepi Haldus. Ühendav ühing jätkab tegevust ärinime AS Võru Vesi all.