Teenustööd

Teenustöö tellimiseks tuleb kliendil esitada AS-ile Võru Vesi teenustöö tellimise avaldus:

  Soovin tellida teenustööna (töö kirjeldus)*
  Aadressil(Tööde teostamise koht)*
  Töö teostamise soovitav aeg*
  Nimi, firma ja/või volitatud esindaja nimi, isikukood/registrikood*
  Kontaktisiku nimi*
  Aadress*
  Telefon*
  E-Mail
  Arve palun saata aadressil:*
  Olen tutvunud AS-i Võru Vesi hinnakirjaga *
  Tellijana olen teadlik, et tööd on tasulised ja arve esitamisel garanteerin selle tasumise*