Alates 01.10.2016 alustas AS Võru Vesi opereerimist Haanja vallas!

Haanja Vallavolikogu 22.09.2016 otsusega nr 39 on määratud Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi.

Alates 01.10.2016 hakkavad Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades kehtima järgmised veeteenuse hinnad koos käibemaksuga (alus Haanja Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldus nr 243 Veevarustuse ja reovee ära juhtimise hindade kehtestamine):

Veevarustuse teenus – 1,98 eur/m3;

Reovee ärajuhtimise teenus –1,98 eur/m3.