Järvere veekatkestus 09. novembril

Seoses Järvere küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise töödega toimub Järvere külas 09.11.2016 kell 9:00-16:00 veekatkestus. Soovitame selleks ajaks sulgeda veemõõdusõlmes kuulkraanid.

Vabandame tekkida võivate ebameeldivuste pärast!

NB! Veekatkestust ei toimu Hooldekodu piirkonnas.