Alates 12.11.2012 muutus teenustööde hinnakiri!

Alates 12.11.2012 muudeti AS Võru Vesi juhatuse liikme korraldusega nr 1-3/15 “Teenustööde hinnakirja muutmine” teenustööde hinnakirja.

Hinnakirjale lisandusid punktid 32; 33; 34 ja 36.

Teenustööde hinnakiri alates 12.11.2012