AS Võru Vesi pressiteade: AS Võru Vesi kasvatab teeninduspiirkondade arvu.

Käesoleva aasta aprillist osutab AS Võru Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenust Antsla vallas Urvaste külas, millega koos on nüüd ettevõttel kokku 52 teeninduspiirkonda. Ettevõtte jätkab käesoleval aastal tegevuspiirkondade laienemist ning aasta keskel, peale Prangli puurkaevu renoveerimist, alustatakse tegevust Kanepi vallas Prangli küla piirkonnas.

Ettevõtte kasvamisega soovitakse saavutada mastaabiefekti, optimeerida juhtimiskulusid, kasutada keskset raamatupidamist ning luua suuremad võimalused tööjõu spetsialiseerimiseks, tagades sellega rajatiste ja ehitiste nõuetekohase hoolduse. Suuremal ettevõttel on paremad võimalused omada spetsiaalseid masinaid ja seadmeid ning neid ka intensiivsemalt kasutada.

AS Võru Vesi teenindab 52 tegevuspiirkonda viies omavalitsuses Võru linnas ning Antsla, Kanepi, Võru ja Rõuge valdades.

AS Võru Vesi