Taara piirkond valmis!

Taara piirkonnas, Kose teel ja Räpina mnt-l on valmis saanud Ühtekuuluvusfondi projekti “Võru linna veemajandusprojekt” raames ehitatud ja rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud koos kinnitute liitumispunktidega.

Kõigil nimetatud piirkondadesse jäävatel kinnistu omanikel on võimalik esitada liitumistaotlused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Liitumistaotlusi on võimalik esitada meie klienditeeninduses või kodulehel.