Teade plaanilistest töödest Tiido külas, 01.12.2022

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Kanepi vallas asuva Tiido küla veetorustiku remonditöödega toimub 01.12.2022 ajavahemikul 10:00–14:00 Tiido küla klientidel veeteenuse katkestus.
Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.
Tiido küla veevõrgus võib seoses eespool nimetatud töödega esineda rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.
AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!