Veekatkestus Krootuse külas, 18.09.2023

AS Võru Vesi annab teada, et seoses veepumpla avariitöödega toimub Kanepi vallas Krootuse külas kuupäeval 18.09.2023 ajavahemikul 15:30 kuni 16:00 Krootuse küla klientidel veekatkestus.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Krootuse küla veevõrgus võib seoses eespool nimetatud töödega esineda rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!