Veekatkestused Kobela alevikus

Ehitaja annab teada, et Kobela vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisega seoses esineb veekatkestusi Kobela alevikus.
Kuna vana veetorustik ja selle sõlmed on amortiseerunud siis kinnistute veetorustike ümberühenduseks peab ehitaja tegema veekatkestuse Kobela puurkaevust, mis kahjuks piirab kogu aleviku klientide veetarbimist.
Planeeritud katkestused on äripäevadel kell 9.00 kuni 11.00 ja 14.00 kuni 16.00 .
Veekatkestused ei ole siiski igapäevased ja katsume teostada korraga võimalikult palju ümberühendusi antud kellaaegadel.
14.07.2016 planeeritud ümberühendused – Järve, Kalda tänav
15.07.2016 planeeritud ümberühendused – Järve, Kalda tänav
18.07 … 22.07 planeeritud ümberühendused – Kesk tänava kortermajad, Valga mnt. eramud.
25.07 … 29.07 planeeritud ümberühendused – Kesk tänava eramud, Tare tänava eramud, Aia tänava kortermajad.
Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast!