Võru linna veetorustiku hüdrauliline läbipesu 2016.a.

AS Võru Vesi annab teada, et ühisveevärgi torustiku hüdrauliline läbipesu ning tuletõrjehüdrantide hooldus ja kontroll Võru linnas toimub perioodil 27. juunist kuni 08. juulini ja 07. augustist kuni 17. augustini.

Läbipesu toimub tööpäeviti 08:30-17:00 graafiku alusel. Palume tööde teostamise piirkonnas sulgeda kuulkraanid enne veearvestit ja vett mitte tarbida.

Läbipesu ajal võib antud piirkondades esineda veekatkestusi, surveprobleeme ja rauasisaldusest tingitud setet.

Seoses piirkondade veetorustike läbipesuga võib veehäireid esineda terves linnas. Palume enne vee tarvitamist veenduda, et torustikust tuleb puhas vesi.

Veetorustiku hüdraulilise läbipesu graafik 2016

1. Mäe tn, Mäe põik tn 30. juunil

2. Karja tn, Koidula tn ja Katariina allee piirkond 01. juulil;

3. Vee tn, Liiva tn, Vabriku ja Uus tn piirkond 04. juulil

4. Petseri tn 05. juulil;

5. Paju tn, Lepa tn, Lille tn 06. juulil;

6. Räpina mnt 08. juulil;

7. Olevi, Piiri, Loo ja Koreli tn piirkond 08.-09. augustil;

8. Luha, Pikk ja Põllu tn piirkond 10.-11. augustil;

9. Taara linnaosa 12. augustil;

10. Võrukivi linnaosa piirkond 15. augustil;

11. Liitva linnaosa piirkond 16. augustil;

12. Jaama, Roopa ja Soo tn piirkond 17. augustil.

Korteriühistutel ja halduritel palun teavitada elanikke!

Operatiivne info torustiku läbipesu kohta AS Võru Vesi kodulehel voruvesi.ee.

Täpsem info AS Võru Vesi telefonidel 782 1779 ja 782 8334.

NB! Jüri tänaval 07.07.2016 torustiku läbipesu ei toimu!